Πώς λειτουργούμε

Εμείς εδώ στην Σχολή Εκπάιδευσης Σκύλων “Molosser Gate” εκπαιδεύουμε το κατοικίδιο σας ( Σκύλους – Παπαγάλους ) τηρώντας αυστηρά την νομοθεσία περί Προστασίας Κατοικιδίων (Ν.2017/92) Αρθρο 7 και (Ν4039/12) ‘Αρθρο 16.