Πώς λειτουργούμε

Εμείς εδώ στην Σχολή Εκπάιδευσης Σκύλων “Molosser Gate” εκπαιδεύουμε το κατοικίδιο σας ( Σκύλους – Παπαγάλους ) τηρώντας αυστηρά την νομοθεσία περί Προστασίας Κατοικιδίων (Ν.2017/92) Αρθρο 7 και (Ν4039/12) ‘Αρθρο 16.

Ποιό το Εργο ενός Σκύλου Υπηρεσίας ;

Βοηθά έναν Ανθρωπο με αναπηρία να ζήσει μια πιό Ανεξάρτητη ζωή.

Οι Σκύλοι Επιλεκτικής εκτροφής μας διαθέτουν τα προαπαιτούμενα ώστε να εξελιχθούν σε σκύλους Υπηρεσίας.