Εκπαίδευση

Δεσμευόμαστε για τήν επιτυχή έκβαση τής εργασίας μας αφού συνυπογράφουμε σχετικό ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Εκπαίδευση

—— Δημιουργούμε Σκύλους Εργασίας.

Εκπαιδεύουμε τους σκύλους στην βασική υπακοή και στην διόρθωση προβληματικών ανεπιθύμητων συμπεριφορών.